Gemeente:
Haarlemmermeer
Plannaam:
Kromme Spieringweg 217 Vijfhuizen
Status:
Onherroepelijk
Status Datum:
19-08-2011
 1. HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen
  1. Artikel 1 Begripsbepalingen
  2. Artikel 2 Wijze van meten
 2. HOOFDSTUK 2 Bestemmingsregels
  1. Artikel 3 Agrarisch - Paardenhouderij
 3. HOOFDSTUK 3 Algemene regels
  1. Artikel 6 Anti-dubbeltelbepaling
  2. Artikel 7 Uitsluiting aanvullende werking Bouwverordening
  3. Artikel 8 Algemene afwijkingsregels
  4. Artikel 9 Luchtvaartverkeerzone - LIB
 4. HOOFDSTUK 4 Overgangs- en slotregels
  1. Artikel 10 Overgangsrecht
  2. Artikel 11 Slotregel