Gemeente:
Haarlemmermeer
Plannaam:
Kromme Spieringweg 217 Vijfhuizen
Status:
Onherroepelijk
Status Datum:
19-08-2011

Artikel 11 Slotregel

 

Deze regels kunnen worden aangehaald onder de titel:

Regels van het bestemmingsplan “Vijfhuizen Kromme Spieringweg 217” van de gemeente Haarlemmermeer:

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van {...}

 

 

De voorzitter, De griffier,

{...} {...}