8.1 Aanduidingsomschrijving

Ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - industrie' is het realiseren van geluidsgevoelige functies niet toegestaan.