Artikel 8 Geluidzone - industrie

 

8.1 Aanduidingsomschrijving

Ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - industrie' is het realiseren van geluidsgevoelige functies niet toegestaan.

 

 

8.2 Bouwregels

Ter plaatse van de aanduiding ''geluidzone - industrie'' is het -met uitzondering van herbouw ten behoeve van een bestaande geluidgevoelige functie- niet toegestaan om gebouwen ten behoeve van een geluidgevoelige functie te bouwen dan wel het gebruik van gebouwen ten behoeve van niet-geluidgevoelige functies om te zetten in het gebruik van gebouwen ten behoeve van geluidgevoelige functies.

 

 

8.3 Afwijking van de bouwregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd met een omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in artikel 8.2. voor het bouwen van dan wel het gebruiken van gebouwen voor nieuwe geluidgevoelige functies, mits de geluidsbelasting van het industrieterrein van de gevels van deze geluidgevoelige functies niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeurswaarde of verkregen hogere grenswaarde.