4.2 Bouwregels

 

4.2.1. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

 

4.2.2. De hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer zijn dan 6 meter