3.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor "Maatschappelijk'' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. educatieve voorzieningen, met uitzondering van geluidgevoelige functies;

 2. voorzieningen gericht op jeugd en/of kinderopvang en/ of naschoolse opvang;

 3. sociale en/of levensbeschouwelijke voorzieningen, met uitzondering van een buurthuis, clubhuis of jongerencentrum;

 4. openbare dienstverlening;

 5. praktijkruimten;

 6. nutsvoorzieningen ;

met (de) daarbij behorende:

h. kantoorruimten;

 1. verhardingen;

 2. parkeren;

 3. groen;

 4. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

 5. energievoorzieningen (waaronder warmte-koude-opslag);