direct naar inhoud van 7.2 Opzet regels en planverbeelding
Plan: N207
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0394.BPGnwv00000000N207-E001

7.2 Opzet regels en planverbeelding

Verbeelding en regels

Uitgangspunt is dat de digitale verbeelding zoveel mogelijk informatie geeft over de in acht te nemen maten en volumes. De regels geven duidelijkheid over de bestemmingsomschrijving, de bouwregels en de specifieke gebruiksregels. In de regels zijn eventuele afwijkings- en wijzigingsregels opgenomen.

Bestemmingsvlak en bouwvlak

Binnen het bestemmingsplan zijn uitsluitend bestemmingsvlakken opgenomen. Het bestemmingsvlak geeft aan waar een bepaald gebruik is toegestaan. In de regels wordt geregeld waar en hoe mag worden gebouwd.

Aanduidingen

Op de plankaart is gebruikgemaakt van functieaanduidingen. Hiermee wordt nader gespecificeerd welk gebruik in de verschillende deelgebieden is toegestaan naast de bestemming Verkeer. In dit plan zijn de aanduidingen 'specifieke vorm van verkeer - onderdoorgang 1', 'specifieke vorm van verkeer - onderdoorgang 2' en 'tunnel' gebruikt op de locaties waar de N207 water, het spoor en een nog te realiseren fiets- en voetgangerstunnel kruist.

Opbouw planregels

De regels van het bestemmingsplan bestaan uit de volgende onderdelen:

  • inleidende regels;
  • bestemmingsregels;
  • algemene regels;
  • overgangs- en slotregel.