direct naar inhoud van 6.1 Financiële uitvoerbaarheid
Plan: N207
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0394.BPGnwv00000000N207-E001

6.1 Financiële uitvoerbaarheid

Het project 'Verdubbeling N207, gedeelte A4-N205' is opgenomen in het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI). Het PMI wordt jaarlijks door Provinciale Staten vastgesteld. Het grondwerk voor de verdubbeling is reeds uitgevoerd, maar het project bevindt zich nog in de planfase. Dit betekent dat Provinciale Staten het krediet nog beschikbaar moeten stellen. Naar verwachting gebeurt dit bij de vaststelling van het PMI 2012-2016. In de meerjarenraming wordt wel rekening gehouden met deze uitgaven. Het kasritme bedraagt totaal € 50 miljoen, verdeeld over 4 boekjaren. Twee keer per jaar wordt het kasritme door Gedeputeerde Staten geactualiseerd en kan het worden bijgesteld.

Het bestemmingsplan is economisch uitvoerbaar.

In artikel 6.2.1 Bro zijn criteria opgenomen met betrekking tot de verplichting van het opstellen van een exploitatieplan. Voor het project is het niet noodzakelijk een exploitatieplan op te stellen aangezien het gaat om infrastructurele werken.