direct naar inhoud van 5.4 Bodem
Plan: N207
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0394.BPGnwv00000000N207-E001

5.4 Bodem

5.4.1 Toetsingskader

In verband met de uitvoerbaarheid van een plan rekening te worden gehouden met de bodemgesteldheid in het plangebied. Bij functiewijzigingen dient te worden bekeken of de bodemkwaliteit voldoende is voor de beoogde functie en moet worden vastgesteld of er sprake is van een saneringsnoodzaak.

In de Wet bodembescherming is bepaald dat indien de desbetreffende bodemkwaliteit niet voldoet aan de norm voor de beoogde functie, de grond zodanig dient te worden gesaneerd dat zij kan worden gebruikt voor de desbetreffende functie (functiegericht saneren). Nieuwe bestemmingen dienen bij voorkeur op schone grond te worden gerealiseerd.

Ten behoeve van ruimtelijke plannen dient ten minste het eerste deel van het verkennend bodemonderzoek, het historisch onderzoek, te worden verricht. Indien uit het historisch onderzoek wordt geconcludeerd dat op de betreffende locatie sprake is geweest van activiteiten met een verhoogd risico op verontreiniging dient het volledig verkennend bodemonderzoek te worden uitgevoerd.

5.4.2 Onderzoek en conclusie

In 2010 is door BK ingenieurs bv een verkennend (water)bodemonderzoek uitgevoerd (zie Bijlage 9). De bodem onder de toekomstige wegverharding voldoet aan de kwaliteitsklassen 'industrie' en is daardoor geschikt voor de beoogde functie als weg. De waterbodems (de bodems in de bestaande watergangen) zijn alle verspreidbaar over aangrenzende percelen. Het aspect bodemkwaliteit staat de uitvoering van het bestemmingsplan dan ook niet in de weg.