direct naar inhoud van 1.3 Begrenzing plangebied
Plan: N207
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0394.BPGnwv00000000N207-E001

1.3 Begrenzing plangebied

De reconstructie van de N207 behelst zoals gesteld het gehele gebied 'van Ringvaart tot Ringvaart'. Dit gebied maakt daarom, inclusief de Leimuiderbrug en de Elsbroekerbrug, deel uit van het bestemmingsplan, waarbij de grens van de gemeente Haarlemmermeer (tevens die van de provincie Noord-Holland) aan de uiteinden de plangrens vormt. Binnen het plangebied liggen de volgende kruispunten die binnen de reconstructie van de N207 van belang zijn:

 • kruispunt N207-Weteringweg;
 • kruispunt N207-aansluiting A4 (oost);
 • kruispunt N207-aansluiting A4 (west);
 • kruispunt N207-Valutaweg;
 • kruispunt N207-Getsewoudweg;
 • kruispunt N207-N205.

Voorts liggen diverse ongelijkvloerse kruisingen binnen het gebied, zoals de kruising van de A4, de Rijnlanderweg, de HSL, de Schiphollijn, de Hoofdvaart, de Nieuwerkerkertocht, de IJweg, de IJtocht en aan beide uiteinden van het plan de Ringvaart van de Haarlemmermeer. Toevoeging van de nieuwe kunstwerken is, behalve voor de kruising van de A4, de kruising van de Rijnlanderweg en de kruisingen van de Ringvaart, noodzakelijk voor de reconstructie van de N207.

Diverse kruispuntaanpassingen maken onderdeel uit van andere projecten of zijn al binnen de ter plaatse vigerende bestemmingsregeling mogelijk. Deze onderdelen zullen niet worden meegenomen in het bestemmingsplan. Het betreft:

 • de aanpassing van de Getsewoudweg;
 • de aanpassing van de N205.

Deze aanpassingen zijn reeds mogelijk in de vigerende bestemmingsplannen. Verder vallen de volgende – deels niet besloten – onderdelen buiten de scope van het bestemmingsplan:

 • eventuele aanpassingen op het kruispunt N207-Weteringweg;
 • eventuele aanpassingen aan de Leimuiderbrug;
 • eventuele tweede Elsbroekerbrug.

Deze aanpassingen vormen geen randvoorwaarde voor onderhavige ontwikkeling, maar hebben relevantie op regionaal niveau. Eventuele uitwerking vindt plaats in het kader van andere besluitvorming.

afbeelding "i_NL.IMRO.0394.BPGnwv00000000N207-E001_0001.jpg"