direct naar inhoud van 1.2 Aard en doel
Plan: N207
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0394.BPGnwv00000000N207-E001

1.2 Aard en doel

Vanuit de benodigde onderzoeken is een verantwoorde basis gelegd voor de bestemmingsregeling, waarbij de realisatie van de reconstructie van de N207 juridisch-planologisch mogelijk wordt gemaakt. Het plangebied omvat uitsluitend het wegtracé, aangevuld met bijbehorende bermen, taluds en bermsloten, aangevuld met gronden in de directe omgeving voor noodzakelijke aanpassingen.

De vigerende bestemmingsplannen voorzien deels reeds in de reconstructie, met name ten zuiden van Nieuw-Vennep. Vanwege consistentie en eenduidigheid is de gehele reconstructie 'van Ringvaart tot Ringvaart' opgenomen in één bestemmingsplan.