direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: N207
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0394.BPGnwv00000000N207-E001

1.1 Aanleiding

Het voorliggende bestemmingsplan vormt de juridisch-planologische regeling voor de rijbaanverdubbeling en reconstructie van de N207. Het betreft de N207 tussen de Leimuiderbrug nabij Leimuiden en de Elsbroekerbrug nabij Hillegom, gelegen in de provincie Noord-Holland in de gemeente Haarlemmermeer. Dit wegvak maakt onderdeel uit van de provinciale weg N207 die door de provincies Zuid- en Noord-Holland loopt en de steden Gouda en Alphen aan den Rijn met de Haarlemmermeer en de Bollenstreek verbindt. In Noord-Holland voert de N207 van Ringvaart tot Ringvaart door de Haarlemmermeer, vanaf de Leimuiderbrug via Nieuw-Vennep naar de Elsbroekerbrug. Vanaf de Elsbroekerbrug loopt de N207 in de provincie Zuid-Holland door de gemeente Hillegom naar de aansluiting met de N208. Het deel van de N207 in de provincie Noord-Holland (tussen de Leimuiderbrug en de Elsbroekerbrug) wordt gereconstrueerd. Dit tracé ligt volledig in de gemeente Haarlemmermeer. De reconstructie behelst de verdubbeling van het wegtracé van 2x1 naar 2x2 rijstroken op het wegvak A4-Elsbroekerbrug en van 2x2 naar 2x3 rijstroken op het wegvak A4-Leimuiderbrug en de daarmee samenhangende reconstructie van de kruispunten.

Aangezien de vigerende bestemmingsplannen ter plaatse deels niet voorzien in de reconstructie, is de geplande ontwikkeling niet rechtstreeks toegestaan. Dit is de aanleiding geweest voor het opstellen van onderhavig bestemmingsplan.

Daarnaast bleek uit overleg met de leidingsbeheerders dat de gasleiding en de CO2-leiding ter hoogte van de Nieuwerkerkertocht als gevolg van de realisatie van onderhavig plan dieper moeten worden gelegd. Als gevolg van deze verdiepte ligging wordt een strook van circa 150 m aan weerszijden van de weg aan het plangebied toegevoegd, zodat dit deel van de gasleiding op een goede manier is voorzien van een juridisch-planologische regeling.