1. HOOFDSTUK 1 Inleidende regels
  1. Artikel 1 Begrippen
  2. Artikel 2 Wijze van meten
 2. HOOFDSTUK 2 Bestemmingsregels
  1. Artikel 3 Agrarisch
  2. Artikel 4 Bedrijf
  3. Artikel 5 Bedrijf - Nutsvoorziening
  4. Artikel 6 Detailhandel - Tuincentrum
  5. Artikel 7 Gemengd - 1
  6. Artikel 8 Gemengd - 2
  7. Artikel 9 Groen
  8. Artikel 10 Horeca
  9. Artikel 11 Maatschappelijk
  10. Artikel 12 Recreatie
  11. Artikel 13 Sport
  12. Artikel 14 Tuin
  13. Artikel 15 Verkeer
  14. Artikel 16 Water
  15. Artikel 17 Wonen
  16. Artikel 18 Wonen - Voormalig agrarisch bedrijf
  17. Artikel 19 Wonen - Woonwagenstandplaats
  18. Artikel 20 Leiding - Riool
  19. Artikel 21 Leiding – Water
  20. Artikel 22 Waarde - Archeologie
  21. Artikel 23 Waterstaat - Waterkering
 3. HOOFDSTUK 3 Algemene regels
  1. Artikel 24 Anti-dubbeltelregel
  2. Artikel 25 Uitsluiting aanvullende werking Bouwverordening
  3. Artikel 26 Algemene afwijkingsregels
  4. Artikel 27 Algemene wijzigingsregels
  5. Artikel 28 geluidzone - gezoneerd industrieterrein
  6. Artikel 29 geluidzone - industrie
  7. Artikel 30 Milieuzone
  8. Artikel 31 wro-zone - wijzigingsgebied 1
  9. Artikel 32 wro-zone - wijzigingsgebied 2
  10. Artikel 33 wro-zone - wijzigingsgebied 2a
  11. Artikel 34 wro-zone - wijzigingsgebied 3
  12. Artikel 35 wro-zone - wijzigingsgebied 4
  13. Artikel 36 wro-zone - wijzigingsgebied 5
  14. Artikel 37 wro-zone - wijzigingsgebied 6
  15. Artikel 38 wro-zone - wijzigingsgebied 7
  16. Artikel 39 wro-zone - wijzigingsgebied 8
  17. Artikel 40 wro-zone - wijzigingsgebied 9
 4. HOOFDSTUK 4 Overgangs- en slotregels
  1. Artikel 41 Overgangsrecht
  2. Artikel 42 Slotregel