Artikel 42 Slotregel

 

Deze regels kunnen worden aangehaald onder de titel:

regels van het bestemmingsplan 'Zwaanshoek' van de gemeente Haarlemmermeer.