Artikel 30 Milieuzone

 

Ter plaatse van de aanduiding ‘Milieuzone’ zijn geen nieuwe geurgevoelige objecten toegestaan.