direct naar inhoud van 5.13 Duurzaamheid
Plan: Nieuw-Vennep Hoofdweg bij 1128
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0394.BPGnwvhoofdweg1128-E001

5.13 Duurzaamheid

Normstelling en beleid

Speerpunten in het klimaatbeleid van de gemeente Haarlemmermeer zijn:

  • een reductie van de CO2-uitstoot van 30% (ten opzichte van 1990) in 2020;
  • realisatie van 20% duurzame energie in 2020.

Deze doelstellingen zijn uitgewerkt in een Plan van Aanpak (PvA) voor de periode 2009-2020. In het PvA worden per thema een aantal projecten uitgewerkt waarmee CO2-reductie kan worden behaald. Per project is de kosteneffectiviteit van een ton CO2-besparing ingeschat. De totale opgave betreft een CO2-reductie van circa 400 kiloton. In het PvA is voor bedrijven en gemeentelijke voorzieningen de doelstelling opgenomen van CO2-neutrale nieuwbouw.

Onderzoek en conclusie

In het nieuw op te richten uitvaartcentrum zal duurzaamheid een belangrijk aspect zijn. Bij de toetsing van de omgevingsvergunning voor bouwen zal het aspect duurzaamheid meegenomen worden. In het kader van het bestemmingsplan wordt dit niet meegenomen.