Artikel 23 Slotregel

 

Deze regels kunnen worden aangehaald onder de titel:

Regels van het bestemmingsplan ├╣3Hoofddorp A4 omlegging buisleidingen├╣4 van de gemeente Haarlemmermeer:

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 23 februari 2012

 

 

De voorzitter, De griffier,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGEN