Artikel 21 Vrijwaringszone - straalpad

 

21.1 Omschrijving

Ter plaatse van de aanduiding ''vrijwaringszone - straalpad'' gelden bouwhoogte beperkingen

 

21.2 Bouwregels

21.2.1. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

 

21.2.2. Voor het bouwen van een bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de hoogte van niet meer mag zijn dan 6 meter.