Artikel 20 Luchtvaartverkeerzone - lib

 

20.1 Luchtvaartverkeerzone-lib 2.2.1

Voor zover de gronden, met de aanduiding Luchtvaartverkeerzone, zijn gelegen binnen de luchtvaartverkeerzone-LIB artikel 2.2.1, zoals aangegeven in bijlage 221, gelden de beperkingen met betrekking gevoelige bestemmingen. In het LIB zijn deze geclassificeerd als woningen, woonwagens, woonschepen, gebouwen met een gezondheidszorgfunctie en gebouwen met een onderwijsfunctie.

 

20.2 Luchtvaartverkeerzone-kib 2.2.2

Voor zover de gronden, met de aanduiding ù1Luchtvaartverkeerzoneù2, zijn gelegen binnen de luchtvaartverkeerzone-LIB artikel 2.2.2, zoals aangegeven in bijlage 222, gelden de beperkingen met betrekking tot de hoogte van gebouwen, andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde en objecten, gesteld in artikel 2.2.2 van het ù3Luchthavenindelinbesluit Schipholù4.

 

 

 

20.3 Luchtvaartverkeerzone-lib 2.2.3

Voor zover de gronden, met de aanduiding ù1Luchtvaartverkeerzoneù2, zijn gelegen binnen de luchtvaartverkeerzone-LIB artikel 2.2.3, zoals aangegeven in bijlage 223, gelden beperkingen met betrekking tot de vogelaantrekkende werking gesteld in artikel 2.2.3 van het ù3Luchthavenindelingbesluit Schipholù4.