Gemeente:
Haarlemmermeer
Plannaam:
Hoofddorp VV UNO 2010
Status:
Onherroepelijk
Status Datum:
06-12-2010
 1. HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen
  1. Artikel 1 Begripsbepalingen
  2. Artikel 2 Wijze van meten
 2. HOOFDSTUK 2 Bestemmingsregels
  1. 2.1 BESTEMMINGEN
  2. Artikel 3 Sport
  3. Artikel 4 Verkeer
  4. Artikel 5 Water-1
 3. HOOFDSTUK 3 Algemene regels
  1. Artikel 6 Antidubbeltelbepaling
  2. Artikel 7 Uitsluiting aanvullende werking Bouwverordening
  3. Artikel 8 Procedure bij ontheffing, wijziging en aanlegvergunning
  4. Artikel 9 Luchtvaartverkeerzone –LIB
 4. HOOFDSTUK 4 Overgangs- en slotregels
  1. Artikel 10 Overgangsrecht
  2. Artikel 11 Slotregel