Gemeente:
Haarlemmermeer
Plannaam:
Nieuw-Vennep IJweg 1415
Status:
Onherroepelijk
Status Datum:
19-01-2012
 1. HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen
  1. Artikel 1 Begripsbepalingen
  2. Artikel 2 Wijze van meten
 2. HOOFDSTUK 2 Bestemmingsregels
  1. Artikel 3 Agrarisch
  2. Artikel 4 Cultuur en ontspanning - Evenementenhal
  3. Artikel 5 Groen
  4. Artikel 6 Tuin
  5. Artikel 7 Wonen - Bedrijfswoning
  6. Artikel 8 Water
 3. HOOFDSTUK 3 Algemene regels
  1. Artikel 9 Anti-dubbeltelbepaling
  2. Artikel 10 Uitsluiting aanvullende werking Bouwverordening
  3. Artikel 11 Algemene afwijkingsregels
  4. Artikel 12 Algemene wijzigingsregels
  5. Artikel 13 Luchtvaartverkeerzone - LIB
 4. HOOFDSTUK 4 Overgangs- en slotregels
  1. Artikel 14 Overgangsrecht
  2. Artikel 15 Slotregel