direct naar inhoud van 6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Plan: Hoofddorp Hoofdweg 793-795
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0394.BPGhfdhoofdweg793-C001

6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Het voorontwerpbestemmingsplan is in het kader van het wettelijk vooroverleg ex artikel 3.1.1 van het Bro toegezonden aan overheden en andere overlegpartners en is in ieder geval verzonden aan:

  • 1. VROM-inspectie;
  • 2. provincie Noord-Holland;
  • 3. Hoogheemraadschap Rijnland.

De resultaten van de overlegreacties zijn in het bestemmingsplan worden opgenomen. Vervolgens zal het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage liggen, waarbij een ieder in de gelegenheid wordt gesteld om een zienswijze in te dienen.