direct naar inhoud van 6.1 Financiële uitvoerbaarheid
Plan: Hoofddorp Hoofdweg 793-795
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0394.BPGhfdhoofdweg793-C001

6.1 Financiële uitvoerbaarheid

Alle van toepassing zijnde kosten die verband houden met de realisatie van beoogde ontwikkeling, zoals planschade en leges, zijn voor rekening van de initiatiefnemer(s) en zullen in een nader op te stellen overeenkomst (anterieure overeenkomst of exploitatieplan) worden vastgelegd tussen gemeente en initiatiefnemer. Hierdoor zal het vaststellen van een exploitatieplan zoals bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) niet nodig zijn, omdat de kosten anderszins zijn verzekerd.