direct naar inhoud van 6.1 Financiële uitvoerbaarheid
Plan: Nieuw-Vennep AT-station HSL-zuid
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0394.BPGnwvATstationHSL-E001

6.1 Financiële uitvoerbaarheid

De investeringen die moeten worden gedaan om het AT-station te kunnen bouwen zijn op de volgende manier verzekerd. De ontwikkeling en realisatie van de HSL-Zuid, wordt door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat uitgevoerd. Zij hebben hiervoor een projectbureau (HSL-Zuid) opgericht die onder meer de kosten van het project beheert. Naast de directe kosten is sinds begin jaren 2000 tevens een risicovoorziening opgezet. Deze risicovoorziening wordt per kwartaal op status geverifieerd en bijgewerkt. De kostenpost van de bouw van dit AT-station is als onderdeel opgenomen in deze risico reservering. Ook het onderhoud van het AT-station valt onder deze reservering. Hierbij kan nog worden vermeld dat voor het bestemmingsplan geen exploitatieplan in de zin van artikel 6.12 Wro nodig is. Het bestemmingsplan biedt geen planologische grondslag voor een in artikel 6.2.1 Bro aangewezen bouwplan.