direct naar inhoud van 5.5 Luchthavenindelingsbesluit
Plan: Nieuw-Vennep AT-station HSL-zuid
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0394.BPGnwvATstationHSL-E001

5.5 Luchthavenindelingsbesluit

5.5.1 Beleid- en regelgeving

De milieu- en veiligheidsregels voor Schiphol zijn op grond van de Wet luchtvaart vastgelegd in het Luchthavenindelingsbesluit Schiphol (Lib) en het Luchthavenverkeersbesluit. Voor ruimtelijke plannen is met name het Lib van belang. Het Lib legt ten behoeve van startende en landende vliegtuigen van en naar Schiphol beperkingen op aan onder andere de maximum bouwhoogte en toegestane functies (geen functies met hoge personendichtheid of vogelaantrekkende werking) in het gebied. Conform artikel 8.9 van de Wet luchtvaart wordt bij vaststelling van een bestemmingsplan voor een gebied dat gelegen is binnen het luchthavengebied of het beperkingengebied, het Lib in acht genomen.

5.5.2 Onderzoek

Op grond van het Lib (artikel 2.2.2 juncto Bijlage 4 van het Lib) geldt voor het plangebied een maximale bouwhoogte van 150 meter. Figuur 5.2 laat zien dat de maximale bouwhoogte 150 meter bedraagt. Op grond van artikel 2.2.1, lid 4 Lib zijn in het plangebied onder meer geen woningen, woonwagens en gebouwen met een onderwijsfunctie toegestaan behoudens bestaand gebruik.

5.5.3 Conclusies

Geconcludeerd kan dan ook worden dat de vaststelling van het bestemmingsplan in overeenstemming is met de Wet luchtvaart en het Lib. De benodigde bouwhoogte van het AT-station (6 meter) blijft onder de maximaal toegestane; ook maakt het bestemmingsplan geen gebouwen als bedoeld in artikel 2.2.1, lid 4 Lib mogelijk.

Figuur 5.2 Uitsnede uit detailkaart behorende bij het Lib

afbeelding "i_NL.IMRO.0394.BPGnwvATstationHSL-E001_0006.jpg"