direct naar inhoud van 4.1 Nut en noodzaak
Plan: Nieuw-Vennep AT-station HSL-zuid
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0394.BPGnwvATstationHSL-E001

4.1 Nut en noodzaak

De oppervlakte van het station is 40 bij 40 meter. Het station bestaat uit een aantal technische voorzieningen (transformatorstations en dergelijke) en een hek erom heen van ongeveer 4,5 meter. Ook worden er enkele parkeerplaatsen aangelegd voor onderhoudsauto's. Daarnaast zal er een control room (gebouw) worden opgericht van ongeveer 4 meter hoog. Een impressie van een bestaand AT-station is weergegeven op figuur 2.2. De locatie zal bereikbaar zijn via een onderhoudsweg die nu reeds langs de HSL-Zuid ligt. Om bij de locatie te komen zal een brug over de parallel aan het spoor gelegen sloot worden gemaakt. De parallel aan de N207 aanwezige bomen behoeven voor dit project niet te worden gekapt.

Het AT-station is om de volgende reden noodzakelijk. Naar aanleiding van onderzoek naar electromagnetische interferentie op het tracé HSL-Zuid is gebleken dat er bij inzet van het aantal treinen door de exploitant van de HSL-Zuid (High Speed Alliance) conform geplande dienstregeling medio-eind 2010 er technische problemen kunnen ontstaan. De HSL-Zuid maakt voor de voeding namelijk gebruik van 25,000 Volt alternating current (wisselspanning), het conventionele spoor maakt daarentegen gebruik van 1500 Volt direct current (gelijkspanning).

Langs het HSL-Zuid tracé zijn op diverse locaties reeds AT-stations gebouwd die de HSL-Zuid voorzien van deze (25.000 Volt) voeding. Het aantal AT-stations blijkt echter te beperkt te zijn met als gevolg dat onder bepaalde omstandigheden de treinsystemen van het ernaast liggende spoor kunnen worden beïnvloed. Dit komt onder andere voor op het traject Hoofddorp – Nieuw Vennep.

ProRail hecht veel waarde aan veiligheid op en rond het spoor; bovendien dient ProRail te voldoen aan wettelijk gestelde veiligheidscondities. Om de toekomstig geplande omvang van dienstregeling op de HSL-Zuid te kunnen faciliteren is er dan ook alles aan gelegen om de boven geschetste situatie op korte termijn te beëindigen. Uit de uitgevoerde studie van ProRail welke thans in een definitief stadium is gekomen naar mogelijke oplossingen, is gebleken dat de beste oplossing ligt in de realisatie van een extra AT-station. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat de locatie waar de Leimuiderweg (N207) de HSL-Zuid kruist de meest optimale locatie is voor dit extra AT-station. Dit komt door de positionering van deze locatie ten opzichte van de andere AT-stations.