direct naar inhoud van 5.7 Luchthavenindelingsbesluit Schiphol
Plan: Hoofddorp - Huis van de Sport
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0394.BPGhfdHuisvdesport-E001

5.7 Luchthavenindelingsbesluit Schiphol

Normstelling en beleid

Het rijksbeleid ten aanzien van Schiphol is geformuleerd in de Wet tot wijziging van de Wet Luchtvaart. De gewijzigde Wet Luchtvaart is gericht op het tot stand brengen van een wettelijke grondslag voor het nieuwe regime voor de luchthaven Schiphol. Deze wet vormt de grondslag voor twee uitvoeringsbesluiten: het Luchthavenverkeerbesluit en het Luchthavenindelingsbesluit. De ruimtelijke consequenties van de gewijzigde Wet Luchtvaart worden weergegeven in het Luchthavenindelingbesluit (Lib). In dit Besluit wordt een beperkingengebied aangegeven. Hierin worden beperkingengebieden ten aanzien van Schiphol weergegeven met betrekking tot externe veiligheid, geluidsbelasting, hoogtebeperkingen en vogelaantrekkende werking.

Onderzoek en conclusie

Het plangebied ligt binnen diverse beperkingenzones van het Lib Schiphol:

  • Zone Beperking aantrekking vogels: binnen deze zone dienen grondgebruik en activiteiten met een vogelaantrekkende werking zoveel mogelijk te worden beperkt. Daarbij gaat het onder andere om open water met een oppervlakte van 3 ha of meer. De oppervlakte van het open water dat binnen het plangebied wordt gerealiseerd bedraagt minder dan 3 ha;
  • Hoogtebeperkingen: binnen het plangebied dient rekening te worden gehouden met de maximale bouwhoogtes die in het Lib zijn opgenomen. De maximale bouwhoogte aan de oostzijde van het perceel bedraagt 60 m. Naar het westen toe loopt deze verder op. Binnen het plangebied wordt geen bebouwing met een dergelijke hoogte mogelijk gemaakt.

Op basis van het voorgaande wordt geconcludeerd dat het Lib de uitvoering van het bestemmingsplan niet in de weg staat.