direct naar inhoud van 5.2 Milieueffectrapportage
Plan: Hoofddorp - Huis van de Sport
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0394.BPGhfdHuisvdesport-E001

5.2 Milieueffectrapportage

De ontwikkeling van Hoofddorp Zuid is mer-plichting op basis van het aantal woningen dat binnen het gebied wordt gerealiseerd (circa 3.000) en de te verwachten aantallen bezoekers van de toeristisch-recreatieve voorzieningen (voor het Huis van de Sport ongeveer 500.000 per jaar). Er is één MER voor heel Hoofddorp Zuid opgesteld, waarin de milieueffecten van de verschillende ontwikkelingen in samenhang zijn onderzocht en beoordeeld. Het MER vormt een bijlage bij het voorliggende bestemmingsplan en wordt samen met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd.

In dit hoofdstuk zijn de milieugevolgen van het bestemmingsplan getoetst aan de relevante wet- en regelgeving. Daarbij is gebruikgemaakt van de onderzoeksgegevens uit het MER. Deze MER is als bijlage opgenomen in het bestemmingsplan (Bijlage 1 MER Hoofddorp Zuid)

Daarnaast is een aanvulling op het MER uitgevoerd. Deze is opgenomen in Bijlage 2.