direct naar inhoud van 5.12 Kabels, leidingen en telecommunicatie installaties
Plan: Hoofddorp - Huis van de Sport
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0394.BPGhfdHuisvdesport-E001

5.12 Kabels, leidingen en telecommunicatie installaties

Binnen het plangebied ligt een hoogspanningsverbinding van 150 kV. Deze hoogspanningsverbinding is met de zakelijk rechtstrook (24 m aan weerszijden) opgenomen op de verbeelding. In de omgeving van hoogspanningsverbindingen dient rekening te worden gehouden met de 'indicatieve zone' waarbinnen sprake kan zijn van verhoogde magneetvelden. Voor de verbinding binnen het plangebied bedraagt de indicatieve zone 80 m aan weerszijden.

Het beleid is erop gericht om geen nieuwe gevoelige functies (functies waar kinderen van 0 tot 15 jaar langdurig kunnen verblijven, zoals wonen, scholen en kinderopvangvoorzieningen) te realiseren binnen de indicatieve zone. Slechts een klein deel van het bouwvlak is gelegen binnen de indicatieve zone. Het kinderdagverblijf wordt in het meest oostelijke gedeelte van het gebouw gerealiseerd en daarmee ver buiten de indicatieve zone. Binnen het gedeelte dat binnen de indicatieve zone is gelegen zijn de zwembaden gesitueerd. Aangezien kinderen daar over het algemeen relatief kort verblijven, wordt dit aanvaardbaar geacht. De ruimte voor het kinderdagverblijf is in het bestemmingsplan middels een aanduiding weergeven, waarmee uitgesloten wordt dat een kinderdagverblijf op kortere afstand van de hoogspanningsverbinding wordt gerealiseerd.