direct naar inhoud van 5.10 Geluid
Plan: Hoofddorp - Huis van de Sport
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0394.BPGhfdHuisvdesport-E001

5.10 Geluid

Binnen het plangebied worden geen geluidsgevoelige functies mogelijk gemaakt. Akoestisch onderzoek is in het kader van het voorliggende bestemmingsplan dan ook niet noodzakelijk. Voor informatie over de geluidsbelastingen binnen het gebied wordt verwezen naar het MER.