direct naar inhoud van Artikel 14 Slotregel
Plan: Hoofddorp - Huis van de Sport
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0394.BPGhfdHuisvdesport-E001

Artikel 14 Slotregel

Deze regels kunnen worden aangehaald onder de titel:

Regels van het bestemmingsplan 'Hoofddorp - Huis van de Sport' van de gemeente Haarlemmermeer.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van ...........................................................


de voorzitter,  

de griffier,